Prìomh Mhinistear air a thaghadh


Am Prìomh Mhinistear làithreach Ailig Salmond BPA. Dealbh: Andrew Cowan / Scottish ParliamentChaidh bhòt a chumail an-diugh gus Prìomh Mhinistear a thaghadh.

Chaidh aon tagraiche a chur air adhart: Ailig Salmond BPA.

Bha na bhòtaichean mar a leanas:

68 air a shon, 0 na aghaidh, 57 a sheachain a bhòtadh.

Cuiridh an t-Oifigear Riaghlaidh moladh air adhart don Bhanrigh gun tèid Mgr Salmond  a chur an dreuchd mar Phrìomh Mhinistear na h-Alba.

Alasdair

gaidhlig@scottish.parliament.uk